โปรโมชั่น

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนของเว็บไซต์

“ ชีวิตมั่งมี ครอบครัวแฮ้ปปี้ ต้องฟรีดอม ทู แฟมิลี่”

ทางบริษัทจึงจัดเตรียมของรางวัล ให้กับสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขการรับของรางวัล สมาชิก 1 รหัส รับของรางวัลได้ 1 ครั้งต่อ 1 รางวัลเท่านั้น เคยรับไปแล้วไม่สามารถรับซ้ำได้อีก รับของรางวัลได้ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน ไม่จำกัดจำนวนรางวัล ไม่จำกัดเวลา เพียงผ่านเงื่อนไขแต่ละข้อก็สามารถรับรางวัลได้เลย ไม่ต้องแข่งขันกัน


 รางวัลชิ้นที่ 1 (รางวัลนี้สามารถรับได้ทุกเดือน)

► รับโบนัส 5 PV X จำนวนรหัสที่ Active
เช่น  ภายในเดือนนั้นคุณ Active สมาชิกใหม่ได้ 50 รหัส
เท่ากับ 5 X 50 = 250 PV


เงื่อนไขการรับของรางวัล

Active สมาชิกใหม่
ไม่ต่ำกว่า 30 รหัส ภายในเดือนนั้นๆ
เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 - สิ้นเดือนของทุกๆเดือน

 


 รางวัลชิ้นที่ 2
► เพิ่มยอดเครดิตค่า Commission 100 PV
► เลื่อนระดับสมาชิกเป็น หัวหน้าทีม


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีสมาชิกในเครือข่าย Level ที่ 2 เต็ม 25 รหัส

 


 รางวัลชิ้นที่ 3
► เพิ่มยอดเครดิตค่า Commission 1,000
PV
► เลื่อนระดับสมาชิกเป็น ผู้จัดการ


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีสมาชิกในเครือข่าย Level ที่ 3 เต็ม 125 รหัส

 


 รางวัลชิ้นที่ 4
► สร้ายคอทองคำหนัก 1 สลึง
► เลื่อนระดับสมาชิกเป็น ที่ปรึกษาเครือข่าย


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีสมาชิกในเครือข่าย Level ที่ 4 เต็ม 625 รหัส

(สมาชิกทุกรหัสในองค์กรต้องมีวันที่ในสถานะ Active ไม่เกินวันที่กำหนด)

 


 รางวัลชิ้นที่ 5
► 
iPhone 6 Plus 128 GB
► เลื่อนระดับสมาชิกเป็น รองผู้บริหารเครือข่าย


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีสมาชิกในเครือข่าย Level ที่ 5 เต็ม 3,125 รหัส

(สมาชิกทุกรหัสในองค์กรต้องมีวันที่ในสถานะ Active ไม่เกินวันที่กำหนด)

 

 


 รางวัลชิ้นที่ 6
► คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(HP EliteBook 8760W)
► เลื่อนระดับสมาชิกเป็น ผู้บริหารเครือข่าย


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีสมาชิกในเครือข่าย Level ที่ 6 เต็ม 15,625 รหัส

(สมาชิกทุกรหัสในองค์กรต้องมีวันที่ในสถานะ Active ไม่เกินวันที่กำหนด)

 


 รางวัลชิ้นที่ 7
► ทองคำแท่งมูลค่า 300,000 บาท


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีรายได้ต่อเดือนจากค่าบริหารองค์กร
ไม่ต่ำกว่า 150,000 PV/เดือน
ครบ 6 เดือน(ไม่ติดต่อกันก็ได้)

 


 างวัลชิ้นที่ 8
► รถยนต์
(Toyota Fortuner รุ่น 3.0V AT 4WD TRD Sportivo)


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีรายได้ต่อเดือนจากค่าบริหารองค์กร
ม่ต่ำกว่า 150,000 PV/เดือน
ครบ 12 เดือน(ไม่ติดต่อกันก็ได้)

 


 รางวัลชิ้นที่ 9
► เงินทุนสร้างบ้าน 3,000,000 บาท


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► มีรายได้ต่อเดือนจากค่าบริหารองค์กร
ไม่ต่ำว่า 150,000 PV/เดือน
ครบ 24 เดือน (ไม่ติดต่อกันก็ได้)

 


 รางวัลชิ้นที่ 10(ปิดปรับปรุงงดให้โบนั่สชั่วคราว)
► เพิ่มยอดเครดิตค่า Commission 100 PV


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► ได้รับ Commission จากการจำหน่ายสินค้าผ่าน F2FMall
ครบ 1,000 PV

 


 รางวัลชิ้นที่ 11(ปิดปรับปรุงงดให้โบนั่สชั่วคราว)
► เพิ่มยอดเครดิตค่า Commission 1,000 PV


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► ได้รับ Commission จากการจำหน่ายสินค้าผ่าน F2FMall
ครบ 10,000 PV

 


 รางวัลชิ้นที่ 12(ปิดปรับปรุงงดให้โบนั่สชั่วคราว)
► นาฬิกา CASIO G-Shock GA-110-1ADR


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► ได้รับ Commission จากการจำหน่ายสินค้าผ่าน F2FMall
ครบ 50,000 PV

 


 รางวัลชิ้นที่ 13(ปิดปรับปรุงงดให้โบนั่สชั่วคราว)
► 
iPad Air 128GB Wi-Fi + Cellular(สีขาว – ดำ)


เงื่อนไขการรับของรางวัล
► ได้รับ Commission จากการจำหน่ายสินค้าผ่าน F2FMall
ครบ 250,000 PV

 

บัญชีธนาคาร

Follow Us